اکشن ابزاریست برای افراد آماتور و حتی حرفه ای تا بتوانند عملیات های طولانی فوتوشاپ را در کمترین زمان انجام دهند


1   2   3    |  نمایش همه